GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. TỬ TẾ VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ CHUYÊN NGHIỆP VỚI KHÁCH HÀNG

Luôn hỗ trợ và tìm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp để đạt được kết quả tốt nhất. Bên việc kết nối con người với nhau thì việc tôn trọng cá tính và xây dựng bản sắc cá nhân cũng chính là một phần trong việc tử tế với đồng nghiệp. Với khách hàng, phải luôn tâm niệm rằng họ là những người cuối cùng trả lương cho toàn bộ công ty, luôn lắng nghe và đáp ứng tích cực nhu cầu của họ.

2. PHỤNG SỰ KHÁCH HÀNG BẰNG CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM

Mỗi dịch vụ mà Liberty hướng đến không chỉ thỏa mãn khách hàng mà phải cá nhân hóa khách hàng. Trong thị trường đầy cạnh tranh cách tốt nhất để vượt trội là có một dịch vụ khách hàng vượt trội. Khi được thực hiện đúng, dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa có thể tạo nên điều kỳ diệu cho việc giữ chân khách hàng và cho lợi nhuận của chính công ty.

3. MỌI CỐNG HIẾN ĐỀU ĐƯỢC GHI NHẬN

Tại liberty, mọi sự cống hiến của nhân viên đều được ghi nhận. Việc ghi nhận được đánh giá qua nỗ lực và lợi nhuận mà bạn đem về cho công ty và được thể hiện bằng việc vinh danh và những phần thưởng xứng đáng.

4. MỖI HÀNH ĐỘNG NHỎ CỦA BẠN THÚC ĐẨY MỘT CỘNG ĐỒNG KHỎE MẠNH

Chúng tôi không chỉ bán dịch vụ mà còn trao cả giá trị.

Mỗi con người trong bộ máy đều góp phần thúc đẩy một cộng đồng khỏe mạnh bằng thể dục thể hình. Lấy con người làm trung tâm, liên tục và nhanh chóng cập nhật những xu hướng mới nhất để cải thiện sức khỏe của các cá nhân và cộng đồng.

5. XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI SỨC KHỎE LÀ YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ PHÁT TRIỂN

Xây dựng hệ sinh thái sức khỏe là yếu tố cốt lõi để phát triển Liên tục mở rộng và phát triển chính là mục tiêu chiến lược của Liberty. Mỗi con người trong bộ máy Liberty phải luôn mang tư duy mở rộng và lấy việc xây dựng một hệ sinh thái sức khỏe làm yếu tố cốt lõi để phát triển cá nhân và doanh nghiệp.

> Trung tâm thể dục thể hình Liberty

> Thiết kế phòng tập gia đình Homegym

> Thiết kế phòng tập cá nhân hóa Private Gym

> Thiết kế phòng tập công sở Office Gym

> Coaching dinh dưỡng từ xa