Category Archives: Yoga

Yoga là một bộ môn khoa học xuất phát từ Ấn Ðộ, gồm đủ hai phương diện. Về mặt triết lý, nó phối hợp với hệ phái samikhia (số luận), có những tư tưởng căn bản như một hệ thống triết hay một hệ phái hẳn hoi, xứng đáng liệt ngang hàng với các hệ phái khác.

YOGA VÒNG MYRING

YOGA VÒNG MYRING Mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều phòng tập Yoga chất lượng cao, nhưng đông đảo Yogi vẫn tập Yoga với vòng Myring . Lý do là vì chỉ với chiếc vòng những có thể đem đến nhiều công dụng tuyệt vời cùng với nhiều bài tập khác nhau.  Yoga […]